آذربایجان

 

 
  آنا صحیفه سیاست اجتماعی ملی بین الملل تاریخ ادبیات و هنر  
   

بین الملل

   

◄◄

بهروز مطلب زاده

«به این جنگ تبهکارانه وکشتار مردم بی دفاع فلسطین پایان دهید!»

 

◄◄  برگردان: س. حاتملویی

        روزنامه ی بی سرزمین

 

◄◄   هدایت سلطان زاده

فانتزی ایدوئولوژیک نئولیبرالیسم و  شبیخون آزاد گانگستر های مالی

 

 ◄◄  بی اعتنائی به اغنیای گرسنه، قربانیان ثروت!

 

 ◄◄  هاینر گایسلر

پایان کاپیتالیسم از زبان سیاستمدار ضدکمونیست آلمانی

 

◄◄   برگردان: ا. م. شیزلی

چشم انداز سرمایه داری متکی بر کار زندانیان

 

◄◄  اردشیر زارعی قنواتی

صدای نهیب مارکس بر سر آدام اسمیت

 

◄◄ ویچسلاو تیوتکـین

برگردان: ا. م. شیزلی

«سناریوی شیلی» تکرار نخواهد شد بولیوی سفیر آمریکا را بخاطر تحریک تجزیه طلبان، از کشور اخراج کرد.

 

◄◄  ا. شکیبا

   واقعیت ماجرای سومگایت چه بود؟

◄◄   برگزاری کنگره بین المللی        مختومقلی فراغی در ایران

 ◄◄   ب. کیوان
        نشست «اربابان هشت گانه
        جهان» در آلمان

 ◄◄   گئورگ گیزی
        آمریکای لاتین نشان داد که
        سوسیالیسم آینده دارد

 ◄◄   مسعود دانشجو
        جهانی سازی بر علیه زنان ،
        زنان برعلیه جهانی سازی

 ◄◄   G8 ین علیهینه اعتراض
         نمایشلری

 ◄◄   تظاهرات بین المللی بر علیه
        روند جهانی سازی

 ◄◄   بهروز مطلب زاده
        یلتسین مرد !

  ◄◄  احد  واحدی
        خیزش نوین آمریکای لاتین و
        موج جدید گرایش به چپ

  ◄◄  نامه جالب مایکل مور به

        جرج بوش

 

  ◄◄  حمید دادیزاده (تبریزی)

        تاریخ اسرائیل، بیش از نیم

        قرن آپارتاید اشغالگری و

        خونریزی

 

  ◄◄  مختار برازش

        نگاهی بر تاریخچه ی منازعات

        فلسطین و اسرائیل ـ ۲

 

  ◄◄  مختار برازش

        نگاهی بر تاریخچهء منازعات

        فلسطین واسرائیل ـ ۱

 

 ◄◄  برگردان ناهید جعفرپور

        اسرائیل و فلسطین
 

 

 

 

بهروز مطلب زاده

«به این جنگ تبهکارانه وکشتار مردم بی دفاع فلسطین پایان دهید!»

 

 اکنون بیش از هشت روز است که فلسطینی های بی دفاع و مظلوم ساکن نوارغزه، به بهانه پرتاب " راکت " از سوی گروه اسلامی حماس به سوی شهرهای اسرائیل، هدف بمباران های پی در پی هواپیما های جنگنده اسرائیلی قرا گرفته اند. تا کنون صدها نفراز زنان و کودکان بی گناه فلسطین وحشیانه به خاک و خون کشیده شده اند. حکومت فاشیستی - تروریستی  اسرائیل با همه نیروی  خون ریز خود بسیج شده است تا مدال بزرگترین جنایت ضد بشری  اول قرن بیست و یک را بر سینه خود بزند.

 

  برگردان: س. حاتملویی

روزنامه ی بی سرزمین

 روزنامه ی «هارتص» بی اعتنائی و عدم احترامش را (به سیاستهای رسمی کشور) در همان ورودی ساختمان تحریریه نشان می دهد. در آنجا درست مثل یک سلاخ خانه، خوکی که از پاستل درست شده است با شکم پاره شده و امعا و احشا بیرون ریخته شده آویزان است. ماهیچه ها از ژله ی سرخ و امعا و احشا از ژله ی زرد درست شده اند. دربان ساختمان همچون یک متخصص هنری در باره ی آن می گوید: این اثر همانند کشور اسرائیل است: « ظاهرش زیبا ولی در اصل پوسیده است.»

 

 هدایت سلطان زاده

فانتزی ایدوئولوژیک نئولیبرالیسم و  شبیخون آزاد گانگستر های مالی

توسل نهاد های مالی بین المللی به دولت ها برای جلوگیری از فرویزی نظام مالی سرمایه داری نئولیبرال ، خواه نا خواه خود سرمایه داری را با بحران ایدوئولوژیک بی سابقه ای مواجه ساخته است ، که بازار و سود جوئی بی مهار ،نه تنها راه حل نیست بلکه مساله است. کافی است که به زندگی مردم در تمامی کشور ها نظری انداخته شود تا چگونه در این سی سال سلطه سرمایداری نئولیبرال ، ثروت های جوامع را در دست گروه کوچکی از جامعه متمرکز کرده و اکثریت غالب مردم را به زندگی فلاکت باری محکوم کرده است ، و چگونه زندگی بی افق و بی تضمینی درست مانند وضعیت راز بقاء را بوجود آورده است که در آن هیچ کسی از فردای خود مطمئن نیست.

 

 

بی اعتنائی به اغنیای گرسنه، قربانیان ثروت!

علیرغم تشدید بحران مالی جهانی، رقابت بر سر سلطه بر منابع ذیقیمت معدنی بین «بازیگران اصلی» شدت می یابد. «جنگ بر سر منابع طبیعی»، یکی از علل نامرئی حوادث کنونی جمهوری دموکراتیک کنگو بشمار می رود. این حوادث، ظاهرا تصویر کوچکی در کل متن رکود اقتصاد جهانی به نظر می رسد، اما در واقعیت امر، قاطعیت غرب در حفظ تسلط گسترده بر منابع معدنی و مولد انرژی آفریقا را بطور آشکار نمایان می سازد.

 

 

هاینر گایسلر

پایان کاپیتالیسم از زبان سیاستمدار ضدکمونیست آلمانی

بعضی انسان‌ها دارای این توانائی هستند که فارغ از گرایش‌ها و وابستگی‌های حزبی و ایدئولوژیک خود، بازتاب دهنده روح زمان باشند. در آلمان، "هاینر گایسلر" عضو برجسته حزب دموکرات مسیحی، از شاخص‌ترین این انسان‌ها است. حزب محافظه کار دموکرات مسیحی آلمان تاکنون از تحکیم لیبرالیسم دفاع کرده است. اما هاینر گایسلر، به رغم جایگاه ویژه خود در سطح رهبری این حزب، همواره دیدگاه‌هائی را تبلیغ کرده است که بر عدالت اجتماعی و انسانگرائی تکیه دارند.

 

 

 

برگردان: ا. م. شیزلی

چشم انداز سرمایه داری متکی بر کار زندانیان

استفاده از نیروی کار زندانیان، پرسودترین کار است و قدرتمند ترین کشور جهان امپریالیسم، بخاطر استثمار بی مانع، اتباع خود را زندانی می کند. و دولت بورژوازی که خدمتگزار سوداگران است، بخاطر کمترین جرم، مجرمین را به بالاترین مدت محرومیت از آزادی محکوم می کند و از کار آنان تقریبا بطور رایگان استفاده می کند. سرمایه داری با روی آوری به سوی اشکال نوین برده داری و شکل نوین سیستم برده داری تاریخی، به پایان طبیعی خود نزدیک می شود.

 

 

اردشیر زارعی قنواتی

صدای نهیب مارکس بر سر آدام اسمیت

 

بحران مالی کنونی در آمریکا و کشورهای غربی بیش از آنچه که به عنوان وجود علف های هرز در یک مزرعه بزرگ تلقی شود باید به عنوان ریشه های یک درخت در یک زمین کم حاصل به شمار آید که حتی تزریق کود نیز تنها درمان موقتی برای به عقب انداختن واقعیت پوسیدگی درخت در این زمین بایر خواهد بود.

 

 

ویچسلاو تیوتکـین

برگردان: ا. م. شیزلی

«سناریوی شیلی» تکرار نخواهد شد

بولیوی سفیر آمریکا را بخاطر تحریک تجزیه طلبان، از کشور اخراج کرد.

آمریکا، از گسترش نفوذ نیروهای چپگرا در آمریکای لاتین برآشفته است و به حملات متقابل دست می زند. اینک نوک حمله خود را متوجه بولیوی ساخته است. برای این کار از روحیات تجزیه طلبانه در برخی مناطق این کشور که دارای معادن غنی نفت و گاز میباشد، زیرکانه استفاده می کند. الیگارشهای محلی که ارتباط تنگاتنگی با بارونهای نفت و گاز آمریکا دارند، از برنامه اوو مورالیس، رئیس جمهور سوسیالیست کشور، دایر بر ملی کردن ثروتهای طبیعی، به هراس افتاده اند. الیگارشها با حمایت نیروهای امنیتی آمریکا برای تجزیه استان سانتاکروز و چند استان دیگر تلاش می کنند.

 

 

ا. شکیبا

واقعیت ماجرای سومگایت چه بود؟

 

بر خلاف آقای کوچاریان که همانند اکثریت ارمنی های ناسیونالیست و اولترا ناسیونالیست جای ظالم و مظلوم را عوض می کنند، به اعتقاد من ارمنی های باکو و سومگایت که بی خانمان شدند، مظلوم واقع شدند. منتها اینجا باید نکته ای را فراموش نکرد که این ظلم توسط کسانی انجام شد که خود قبلاً قربانی سیاست شوونیستی دولت ارمنستان شده بودند. مسئول این حادثه اهالی سومگایت یا شهروندان آذربایجان نبودند بلکه دولت وقت ارمنستان بود که با آواره کردن ۲۰۰ هزار نفر انسانی که نه سر پیاز و نه ته پیاز بودند، دست به جنایت علیه بشریت زده بود.

 

 

برگزاری کنگره بین المللی مختومقلی فراغی در ایران

 

  هرسال درشمال ایران، دراستان گلستان به مدت یک هفته مراسم          

مختومقلی فراغی شاعر ترکمن برگزار می شود. به گفته‌ی یک کارشناس،

 فراغی نخستین شاعر ایرانی ترکمن است که برای تجلیل از او درکشورهای

مختلف همزمان مراسم برگزار می شود.

 

ب. کیوان

نشست «اربابان هشت گانه جهان» در آلمان
بیش از همیشه خود افشاگر هژمونیسم زورمندان است

  گروه ٨، این هیأت مدیره ناقانونی، در برابر جهان، ناکارایی مسلم خود را در حفظ و اجرای وعده های اش برای کمک به کشورهای بسیار فقیر و حل بحران ساختاری وامداری که عمده ترین مسئول آن به شمار می رود، ثابت کرده است. در ۲۰۰۵ تعهد این گروه به نفع کشورهای فقیر تنها لغو مبلغ تمسخرآمیز ٣۹ میلیارد دلار از وام کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین بوده است...

گئورگ گیزی
مترجم: محمد صادق اصغری

گفتگوی Neues Deutschland با گئورگ گیزی
آمریکای لاتین نشان داد که سوسیالیسم آینده دارد

خدمات عمومی و مسائل کلیدی باید در دست دولت باشد اما در سایر موارد صنعتی و صنایع دستی و ... یک رقابت اقتصادی سالم بازار مفید است. (در آنجا نیز باید شرایطی را فراهم کرد تا از قدرت بیش از حد اقتصاد خودداری شود) اگر پنج نانوایی برای بهبود کیفیت و قیمت نان با هم رقابت کنند، کسی از آن‌ها قدرت بیش از حد اقتصادی کسب نخواهد کرد اما یک نانوایی دولتی همه تصامیم را خودش خواهد گرفت که الزاما به سود مشتری نخواهد بود.

مسعود دانشجو

جهانی سازی بر علیه زنان ، زنان برعلیه جهانی سازی

    به دلیل ارزان بودن نیروی کار زنان و پایین بودن تمایلات  مبارزه جریانه در  بین آنها  ، زنان نیروی کار مطلوب تری برای کار فرمایان محسوب می شدند . البته استخدام زنان در کار های رسمی به علت مرخصی های زایمان ، شیر دهی و هزینه مهد کودک کمتر مورد استقبال کار فرما یان این بخش قرار می گیرد . ولی استفاده از این  نیرو در کار های غیر رسمی در سطح جهان گسترش یافته است

G8 ین علیهینه اعتراض نمایشلری

1990 دان بوگونه قدر، آفریقادا، آسیادا و اورتا دوغو دا ( خاور میانه ده) میلیونلارلا انسانین اؤلدویو ساواش و اشغاللارین مسئولو، باشدا آمریکا اولماقلا G8 اؤلکه لریدیر. 2005 ین رقملرینه گؤره انگلیس ده 200، فرانسه ده 350، روسیه ده 8600، آمریکادا ایسه 10640 عدد اتمی سیلاح واردیر. دنیانی دفعه لرله یوخ ائتمه گه قادر اولان و بؤیوک بیر تخریب گوجونه مالک اولان G8 اؤلکه لری آراسیندا، آمریکا آتوم بومباسینی بوگونه قدر، قانونی و رسمی شکیلده تولید ائده ن یالنیز اؤلکه دیر. 2005 ایلی راپورلارینا گؤره، دنیادا 500 میلیون "لاپ یوخسول" انسان وار. بوتون دنیادا 2،8 میلیارد چالیشان انسانین 1،4 میلیاردینین گلیری، اونلاری و عائله لرینی یوخسوللوق سرحدینین اوزه رینه چیخارمالارینا یئتمه ییر. G8 اؤلکه لری بو اکونومیک دوروموندا مسئولودور.

تظاهرات بین المللی بر علیه روند جهانی سازی

به گزارش شاهدان عینی، پلیس با گاز اشک‌‌آور و ماشین‌های آب‌پاش به صف تظاهرکنندگان، که اکثراً مخالف خشونت بودند، حمله برده و سعی کرده است، به تظاهرات، پایان دهد.

بهروز مطلب زاده

یلتسین مرد !

یلسینبوریس یلتسین، بی پرنسیپ ترین و ضعیف ترین عضو رهبری حزب و دولت شوروی بود که درزمان فرمانروائی میخائیل گارباچف ودورانی که به "گلاسنوست " و" پریسترویکا " معروف شده بود،توجه  محافل قدرتمند جهان سرمایه داری را به خود جلب کرد و توانست با حمایت بی دریغ آنان تا مقام اولین رئیس جمهور پس از فرو پاشی اتحاد شوری نیز برسد.

احد  واحدی

خیزش نوین آمریکای لاتین و موج جدید گرایش به چپ

    هنگام به قدرت رسیدن جرج بوش پسر در روزهای پایانی قرن بیستم وآغاز قرن بیست و یکم،  نیروهای چپ گرا و هواداران سوسیالیزم در آمریکای لاتین و جزایر کارائیب، در شرایط بسیاردشوار و بحرانی به سر میبردند. در آن زمان در قاره آمریکا، اکثر کشورها، بجز کوبا (که از اول هم حسابش از دیگر کشورهای منطقه جدا بود.) و تا حدودی کشورهای شیلی و ونزوئلا که توسط نیروهای سوسیال دموکرات اداره میشدند، طرفداران سیاست نئو لیبرال درهماهنگی کامل با ایالات متحده آمریکا، اداره امور کشورهای آمریکای لاتین وحوزه کارائیب را در دست داشتند.

مایکل مور

       آقاي رئيس جمهور نيروهاي بيشتري بفرست!

نامه جالب مایکل مور به جرج بوش

اين كه تو در دنيا شرمنده باشي براي هيچكدام از ما آمريكايي ها فايده‌اي ندارد. به من گوش كن، تو بايد ميليون‌ها سرباز به عراق بفرستي، نه هزاران نفر! تنها راه براي گوشمالي دادن آنها همين است. با فرستادن ميليون‌ها آمريكايي به عراق مي تواني سيلي از ما در عراق راه بيندازي! من مي‌دانم كه در حال حاضر سرباز آماده جنگ موجود نداري. بنا بر اين بايد جاي ديگري به دنبال سرباز بگردي. تنها راه براي اين كه يك ملت 27 ميليوني عراق را شكست بدهي اين است كه دست كم 28 ميليون نفر به آنجا بفرستي!

 

حمید دادیزاده (تبریزی)

تاریخ اسرائیل، بیش از نیم قرن آپارتاید
اشغالگری و خونریزی

 

 کشتار در فلسطین

• "یک میلیون عرب به اندازه ناخن دست یک یهودی ارزش ندارد". این سخن یک کشیش یهودی است. با این اندیشه تاریخ اسرائیل آغاز می شود. تاریخی که حتی مردم شریف و صلح طلب اسرائیل هم با آن مخالفند ...

 

 

 

مختار برازش

نگاهی بر تاریخچه ی منازعات فلسطین و اسرائیل ـ ۲

• در این بخش هم می خوانید: شرایط بحرانی در کانال سوئز و ظهور عبدالناصر؛ دیپلماسی جدید ایالات متحده امریکا گزینه ای به جای سیاست های بریتانیا و فرانسه؛ تغییر سیاست شوروی و حمایت از فلسطینی ها؛ جنگ شش روزه و شکست اعراب؛ جنگ اکتبر و بحران نفت؛ پایه گذاری سازمان آزادیبخش فلسطین و به رسمیت شناختن آن از طرف سازمان ملل...

 

 

مختار برازش

نگاهی بر تاریخچهء منازعات فلسطین واسرائیل ـ ۱

 

• از قرن پانزدهم میلادی، ترکهای عثمانی قسمت اعظم سرزمین های عربی را به زیر سلطه ی خود داشتند. بریتانیای کبیر برای تضمین امنیت و کنترل خود بر روی «کانال سوئز»، مصر را در سال 1880 اشغال کرد. همه ی این ها عواملی بودند تا رهایی از سیطره و نفوذ ترکهای عثمانی و همچنین ابر قدرتهای اروپایی در طی سالهای 1900 به یکی از آرمانهای اعراب تبدیل شود ...

 

 

برگردان ناهید جعفرپور

اسرائیل و فلسطین
مصاحبه با نوام چامسکی و دیگران

 

Noam Chomsky وAmy Goodman

Democracy Now -15.07.2006

بخش یک

Amy Goodman: نوام چامسکی روی خط تلفن ماست. همانطور که می دانیم پروفسور چامسکی استاد رشته زبان و فلسفه درانستیتوی تکنولوژی ماساچوست است و همچنین نویسنده کتاب های بسیار از جمله کتاب جدیدی بنام : 'Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy' می باشد. وی اخیرا در مسافرتش به بیروت همچنین با سعید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان ملاقاتی داشته است. ما در این مصاحبه تلفنی تلاش داریم در باره این ملاقات و مسائل مختلف مصاحبه ای با چامسکی داشته باشیم.

 
 

ã

 

ذربایجان" دا یازیلان مطلب لردن باشفا سایت لار ویایینلاردا فایدالانماق،
 یالنیز یازیچی، ترجمه چی و قایناق آ
دلارینی چکمکله آزادیر.