آذربایجان

 

 
  ►►► سیاست اجتماعی ملی بین الملل تاریخ  
 

 

 شهلا آقاپور

سبز بهارين


1شهلا آقاپور
بهار، بهار ست
سبز بهارين
يواش، يواش بيا

نوازش ِ نرمين ِ حس
شا پّرک ِ سر خوش ِ دلم

دوباره
نوروز، نوروز
در کو چه های برلين
دُرناز ،دُر ناز
هوای عاشقی دارد...

2
بهار، بهار ست
سبز بهارين
يواش، يواش بيا

دلبر پسری جوان،
فرانسوی آشوبگر

چشمانش پسته ،پسته
مثل فيروزه نهان ،
کنار ِ کليسای ِ شکسته

می نوازد مدهوش
گيتار ِ*رومانس* عاشقانه

بنواز، بنواز ملودی ِ ِ
* مُونمو،مُونمو* عشق من،عشق من

بيا بر پلکانِ آبشار ِ *کوودام *
برقصيم،
نرگسانه بر قصيم
به ياد ِسبلانی که درآذربايجان
فرهيخته بهار بود
و اسب ِ سرکش ِ مهر ِآزاد ين را
بر کتيبه های قلبم جا ی گذاشت

آفتابی که درکاسه ی نگاهش
لا نه کرده بود
هنوز گرمم می کرد

آی فرانسوی آشوبگر
بيا بر پيراهنهای تاب دار ِ دل داده گی ،
براق، براق درعروسی برگها ی بهارِ
* پارلاخ پارلاخ
بهارين يارپاخ لار تُوی لاريندا اوی نياخ*
بر قصيم ، شادييانه بر قصيم
تاهزاران مردانی که به من عاشقند
بوی پولکهای با غ ِ حسرت را
در آغاز ش ِ هلهله های شبنم و سنبل
به جادوی نوای گيتار ِ تو تسليم کنند

ِای وای دلبرک دير م شد...
معشوق ام مثل هميشه شِکوه کنان
به انتظار باران ِ بو سه هايم
تنِ مردانه اش را لاله گون
با عطر ِ ِياس ِ سپيد ِ پريان
شسته است

چه خوش گوار مزه ی دارد
چهل چراغ ِ تن ِ معشوق
در*آتليه*
گارکاه ِ رنگهای پرتقالی ام
سراسر آيينه ی چمن ست،
صد چمنِِ تابلو ی نورس

پرسه زنان درگالريهای سيب وانار
سبزينانه نقاشی می کنم
بر تن ِ ماهیان ِ سبز
غزلهای ِ هيجان زده یِ
مست ِ شهلايی را

بهار، بهار ست
سبز بهارين
يواش،يواش
بيا...

نسخه قابل چاپ

   
   

   
 

ذربایجان" دا یازیلان مطلب لردن باشفا سایت لار ویایینلاردا فایدالانماق،
 یالنیز یازیچی، ترجمه چی و قایناق آ
دلارینی چکمکله آزادیر.