آذربایجان

 

 
  ►►► سیاست اجتماعی ملی بین الملل تاریخ  
 

 

م.ع.آرش

 

نقش ها و دردها

 

نه جام قلمکار زرین خشایارشاه،

نه شمشیرهای زمردنشان امیران،

نه نقوش رنگین کاخ ها و قصرها،

نه هیچ نقش هرچیز،

به مانند نقش ها و شیارهای

دل شاعر

ریخته بر گردونه تاریخ

ز درد و غم

نشان نمی دهد

که بر هستی آدمیان چه رفته است!؟

نسخه قابل چاپ

   
   

   
 

ذربایجان" دا یازیلان مطلب لردن باشفا سایت لار ویایینلاردا فایدالانماق،
 یالنیز یازیچی، ترجمه چی و قایناق آ
دلارینی چکمکله آزادیر.