آذربایجان

 

 
  ►►► سیاست اجتماعی ملی بین الملل تاریخ  
 

 

به مناسبت 8 مارس روز جهانی زنان

 

نوشین احمدی خراسانیتو خورشید را انتظار می کشیدی *

 

ترا انکار کردند

لطافت گلگونت را

اشک های چون خونت را

نگاه عاشقانه ات را

زیبائی شاعرانه ات را

سقف خانه هایت را کوتاه ساختند

بر دریچه های آرزویت گِل گرفتند

وآسمان خانه ات هماره ابری بود

وتو خورشید را انتظار می کشیدی.

 

دنیایت را باغچه ای نهادند

در حیاط خلوت خانه ات

که با پرچین غمین تنهائی محصور شده بود

قلب خونین ات را در آن کاشتی

وزبان خاموش و شیرین ات را

و رنج ها را

و قصه های بی پایان حقارت ها را

و تو خورشید را دردمندانه انتظار می کشیدی.

 

آسمان بر تو حکم راند

به کثرت باران هایش

و تو را نیمه خواند

زمین بر تو شورید

وتو را انسانی حقیر نامید

حاکمان و محکومان

توامان بر تو حکم راندند

همسرانت بر تو حکم راندند

وتو مرهم دردهایشان بودی

عاشقانت برتو حکم راندند

آنان که نوازش دستانت را تمنا می کردند.

 

فرزندانت بر تو حکم راندند

همانانی که دیروز از پستانهایت شیره حیات می مکیدند

و آسمان گواه بود

و ماه و خورشید گواه بود.

 

تو را در حریر پیچاندند

تو هیچ نگفتی ودردمندانه نگاه می کردی مظهر خورشید را

تو را در سریر خواستند و تو هیچ نگفتی

و نگاه می کردی

تورا چون تابلوئی رنگین

بر دیوار سردخانه ها آویختند

و تو هیچ نگفتی

وباز هم نگاه می کردی.

 

اگر مرا بر دار کردند

تو را خوار کردند

اگر لبخند را از لبانم گرفتند

تو را هرگز لبخند نیاموختند

اگر بالهای مرا شکستند

تو را هرگز پرنده نخواستند

من زیستم

و تو زیستی شکیبا

در انتظار دراز و درد آور خورشید.

 

در یک روز

چون امروز

خورشید به خانه مان آمد

همانگونه که بر من تابید

و بر غنچه تابید

من شکفتم

تو شکفتی

و گل های باغچه شکفت

و پرنده ای کوچک

اما خوش آواز

بر پرچین غمین حیاط خانه مان نشست.

 

و در جشن افتتاح عطر باغچه مان

شادمانه خواند

و من خواندم

و تو خواندی

وآنگاه همصدا شدیم

ویکصدا خواندیم.

 

                                                            8 مارس 1987 برابر 17 اسفند 1365

                                                            زندان گوهر دشت

 

* به نقل از کتاب " بگذار زمان بگذرد- بدرود سروده ها، زندان گوهر دشت " ف . خاور

انتشارات آیدا. بوخوم آلمان 2003

نسخه قابل چاپ

   
   

   
 

ذربایجان" دا یازیلان مطلب لردن باشفا سایت لار ویایینلاردا فایدالانماق،
 یالنیز یازیچی، ترجمه چی و قایناق آ
دلارینی چکمکله آزادیر.